SCADA & HMI

Izrada HMI aplikacija i SCADA sistema


Obezbedite lako rukovanje, praćenje i arhiviranje događaja vizuelizacijom vaše proizvodnje ili procesa. Od grafičkog dizajna do trend grafova. Izrađujemo aplikativne programe za:

  •  tekstualne operacione panele,
  •  grafičke operacione panele,
  •  touch screen panele,
  •  PC bazirane panele.
    (Siemens, Horner APG, Allen Bradley, Beckhoff, iPC)

Picture