Santerno Sinus Penta

« Back to Frekventni regulatori Santerno

Tehničke karakteristike:

5 funkcija:

- IFD (Inverter Frequency Drive) vektorski modulisano upravljanje za motore opšte namene (V/f),
- VTC (Vector Torque Control) vektorsko upravljanje u otvorenoj petlji (bez senzora) za motore sa velikim obrtnim momentom,
- FOC (Field Oriented Control) vektorsko upravljanje u zatvorenoj petlji (sa senzorom) za precizni obrtni moment i širok opseg brzina,
- SYN (Synchronous) vektorsko upravljanje za sinhrone motore sa stalnim magnetom,
- RGN (Regenerative) sinusoidalno cosφ = 1, AC/DC za direktno napajanje velikog broja motora

 

PC softver za programiranje više od 20 različitih funkcija
Integrisani filter u punom opsegu sa podržanim EN61800-3 2nd standardom
STO (Safety Torque Off) SIL2 nivo sigurnosti po IEC61508:2000 i Cat.3 iz EN95-1
Smanjene dimenzije do 50%
Inteligentni sistem za hlađenje
Integrisana tranzistorska kočnica do S30
Radni parametri se mogu čuvati u udaljenom modulu i prebaciti u druge invertere
Nizak nivo buke motora sa efektivnom prekidačkom funkcijom do 16kHz (IFD i LIFT softver)
Temperatura kontrola motora pomoću PTC-a
Lako puštanje u rad pomoću predefinisanih parametara
Kontrolni panel sa 12 tastera i velikim LCD-om
Izlazna frekvencija 0-1000Hz
Totalna kontrola motora u slučaju nestanka napajanja do 0Hz
Master-slave funkcija u slučaju povezivanja više motora na jedan inverter (VTC i FOC)
Automatska kalibracija
200% max. obrtnog momenta
PID regulator
Frekvencije koje treba preskočiti
Integrisan digitalni potenciometar
Integrisan multifunkcijski taster
Integrisana termalna zaštita motora
Automatsko DC kočenje
Programabilne višestruke rampe za ubrzanje i usporenje
Feedback sa enkodera
8 programabilnih ulaza
3 programabilna analogna ulaza 0-10Vdc, 0(4)-20mA
2 programabilna izlazna releja sa preklopnim kontaktom
1 izlaz sa otvorenim kolektorom
1 digitalni Push-Pull izlaz
Pomoćna ulazna frekvencija 5,000-65,000Hz
Pomoćna izlazna frekvencija 5,000-65,000Hz
3 programabilna analogna izlaza 0-10Vdc, 0(4)-20mA
Pomoćni napon 24Vdc, 10Vdc
2 programabilna analogna izlaza 0-10Vdc,  0(4)-20mA
Serijska komunikacija RS485 sa MODBUS RTU protokolom do 38400bps
Programabilne S rampe

 

Dodatne opcije:

Profibus-Device Net-CanBus
Komplet za demontirajuću tastaturu
Kočioni otpornici
Enkoder kartica
Optoizolovana RS232/485 kartica
Servodiameter
Drawing machine
Multipump system
Multipositioner
Programmable logic

 

download  PDF katalog Sinus Penta